Rajdhani Chana Dal-500 Gm


MRP: ₹ 69
₹ 66 /1 Packet


Nilon's Soya Chunks (200 Gm)


MRP: ₹ 50
₹ 48 /1 Packet


Rajma ( Chitra)-500 Gm


MRP: ₹ 66
₹ 57 /1 Packet


Masoor Daal (Malka)-(1 Kg)


MRP: ₹ 116
₹ 100 /1 Packet


Masoor Daal ( Kali)-(1 Kg)


MRP: ₹ 110
₹ 100 /1 Packet


Desi Chana (Nourish)-500 Gm


MRP: ₹ 68
₹ 65 /1 Packet


Rajma ( Chitra)-(1 Kg)


MRP: ₹ 130
₹ 111 /1 Packet


Urad Dal -(1 Kg)


MRP: ₹ 145
₹ 120 /1 Packet


Urad Kali Dal-(1 Kg)


MRP: ₹ 105
₹ 95 /1 Packet


Moong Dal ( Yellow)-(1 Kg)


MRP: ₹ 130
₹ 118 /1 Packet


Moong Dal ( Green)-(1 Kg)


MRP: ₹ 110
₹ 100 /1 Packet


Arhar Dal/Toor Dal (1 Kg)


MRP: ₹ 135
₹ 115 /1 Packet


Brands